Previous Next Main

5 λόγοι για να απευθυνθείτε σε έναν μεσίτη

2020-03-06 17:45:24 | Monopolion Blogger

Η αγορά ενός ακινήτου, για άλλους αποτελεί μία διαδικασία την οποία πράττουν από ανάγκη απόκτησης της δικής τους στέγης, ενώ για κάποιους άλλους μέρος των επενδυτικών ή επιχειρηματικών σχεδίων τους. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για σοβαρές επενδύσεις στις οποίες οι υποψήφιοι αγοραστές ή πωλητές καταβάλλουν αρκετά σημαντικά ποσά. Κάποιοι ενδιαφερόμενοι, στην προσπάθεια να εξοικονομήσουν μερικά από τα χρήματα που θα πρέπει να δαπανήσουν, αποφασίζουν να παρακάμψουν τον μεσίτη και να προχωρήσουν μόνοι τους. Αυτό –συνήθως- δεν φέρει και τα επιθυμητά αποτελέσματα καθώς, τελικά, τα λάθη ή οι παραλείψεις που συμβαίνουν, όπως επίσης και μία λάθος εκτίμηση για ένα ακίνητο, φέρουν μεγαλύτερη ζημία.

Παρακάτω παρουσιάζονται 5 λόγοι για τους οποίους μια σοβαρή επένδυση, τέτοιων οικονομικών μεγεθών, χρειάζεται και τον αντίστοιχο επαγγελματία.

Ο μεσίτης φέρει και την απαραίτητη εμπειρία

Είναι αλήθεια ότι η διαδικασία της αγοραπωλησίας ενός ακινήτου είναι μια πράξη, η οποία συμβαίνει γύρω μας κατά κόρον, γεγονός που μας κάνει να νομίζουμε ότι είμαστε και εξοικειωμένοι με αυτή. Η αλήθεια απέχει αρκετά, καθώς όποιος έχει προβεί σε μία τέτοια διαδικασία γνωρίζει ότι πίσω από αυτήν, βρίσκονται και άλλες επί μέρους. 

Ο μεσίτης με την εμπειρία που έχει, μπορεί να καθοδηγήσει με ασφάλεια τον υποψήφιο πελάτη προς την κατάρτιση των παραπάνω, χωρίς να χάνει πολύτιμο χρόνο ή χρήματα. Η εμπειρία του ωστόσο, δεν σταματά στις τυπικές διαδικασίες, αλλά επεκτείνεται και σε ευρύτερους τομείς, όπως φέρ’ ειπείν οι γνώσεις που έχει για την εκάστοτε περιοχή και οι εκτιμήσεις που μπορεί να κάνει για αυτήν. Βάσει της εμπειρίας και των γνώσεων που έχει μπορεί να αντιληφθεί για παράδειγμα, την απόδοση που μπορεί να δώσει στο μέλλον, μία σημερινή υποβαθμισμένη περιοχή. Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις, τα έργα και τις νέες νομοθεσίες ή τροποποιήσεις. Ο καθημερινός του κόσμος δεν σταματά στην διαθεσιμότητα των ακινήτων, αλλά εκτείνεται και σε τομείς όπως οι χρηματοπιστωτικοί, οι τραπεζικοί, οι παγκόσμιες εξελίξεις και τάσεις και μπορεί να αφουγκραστεί την επόμενη ημέρα στον χώρο των ακινήτων. Όλα αυτά οδηγούν στην κατάκτηση της εμπειρίας, την οποία και είναι πρόθυμος να μοιραστεί με τον εκάστοτε πελάτη του.

Πηγή: https://classifieds.usatoday.com/blog/realestate/7-reasons-to-sell-your-home-to-a-real-estate-investor/

Έχει ισχυρά εργαλεία και μεγάλη δυναμική  αναζήτησης

Αδιαμφισβήτητα η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δώσει σημαντικά εργαλεία στους ανθρώπους  και τους έχει καταστήσει σε μεγάλο βαθμό αυτάρκεις και ανεξάρτητους. Από την άλλη πλευρά, η ανεξαρτησία αυτή πολλές φορές είναι υπερτιμημένη, με αποτέλεσμα ο τελικός σκοπός να μην εκπληρώνεται ή η εκπλήρωση αυτή να είναι μερική. Το γνωστό «έκαστος στο είδος του», βρίσκει ανταπόκριση και στη περίπτωση αυτή. Ο μεσίτης έχει στη διάθεσή του πολλά περισσότερα εργαλεία από αυτά του διαδικτύου προς αναζήτηση κάποιου ακινήτου, όπως επίσης και  κάποιο πιθανόν χαρτοφυλάκιο με ακίνητα, τα οποία πολλές φορές δεν προωθούνται έντονα στη δημοσιότητα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επαγγελματικής συνεργασίας, σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο ακίνητο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά απουσιάζει από το χαρτοφυλάκιο του, μπορεί να το αναζητήσει στο χαρτοφυλάκιο κάποιου συναδέλφου του.  

Οι διασυνδέσεις του και οι γνωριμίες του είναι ωφέλιμες και απαραίτητες

Συνεχίζοντας μερικώς με τα από πάνω, οι διασυνδέσεις και οι συνεργασίες των μεσιτών, δεν σταματούν μεταξύ του κλάδου τους. Αναπτύσσουν ένα εξειδικευμένο ευρύτερο δίκτυο από κατασκευαστές, τοπογράφους, μηχανικούς, συμβολαιογράφους, δικηγόρους, λογιστές και άλλους, με αποτέλεσμα να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες, άμεσα και έγκαιρα. Αυτό γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο από τον κάθε ενδιαφερόμενο και εν δυνάμει αγοραστή ή πωλητή και ταυτόχρονα τον απαλλάσσει από μελλοντικούς κινδύνους και κωλύματα, τα οποία πολλές φορές εκτός από σπατάλη χρόνου, μπορεί να προκαλέσουν και ζημία. Ένας επαγγελματίας μεσίτης, πριν δώσει την τελική του απάντηση έχει μελετήσει την εκάστοτε περίπτωση και έχει συμβουλευτεί τους ειδικούς σε θέματα νομικών βαρών, μηχανικών ζητημάτων, τίτλων ιδιοκτησία κλπ. Το πιο πιθανόν είναι να έχει αντιμετωπίσει ξανά, παρόμοια περίπτωση στο παρελθόν, και η άμεση και έγκυρη ανταπόκρισή του, να καταστεί σωτήρια.

Πηγή: https://www.realestateexpress.com/career-hub/real-estate-salary/30-real-estate-jobs-and-their-salaries/

Είναι ικανός διαπραγματευτής και έχει ‘εκπαιδευτεί’  σε πραγματικές συνθήκες

Πολλές φορές η διαδικασία της αγοραπωλησία είναι ένα ‘παζάρι’, το οποίο απαιτεί και τις κατάλληλες δεξιότητες. Ο μεσίτης έχοντας προβεί πολλές φορές σε τέτοιες διαδικασίες έχει την ικανότητα να βλέπει τα σημεία αυτά που μπορούν να ανεβάσουν ή να κατεβάσουν την τιμή μιας πώλησης, προς όφελος του πελάτη του. Ο κώδικας τον μεσιτών, τον οποίο κάθε επαγγελματίας ακολουθεί, δεν του επιτρέπει να  λειτουργήσει διαφορετικά, πέραν από το συμφέρον αυτού που εκπροσωπεί. Οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν αφορούν μόνο το οικονομικό ζήτημα, αντιθέτως επεκτείνονται και σε άλλα θέματα, τα οποία χρειάζονται και αυτά την αντίστοιχη διαπραγμάτευση, όπως ο χρόνος παράδοσης, αγοράς, ο τρόπος πληρωμής, οι επιμεριστικοί όροι που μπορεί να συνοδεύουν ένα συμβόλαιο κ.α.  

Είναι ο προσωπικός σύμβουλος, αναλυτής, εκτιμητής και συνεργάτης που θα ήθελε κανείς.

Πρόκειται, ίσως, για το πιο υποτιμημένο σημείο και λόγο, προκειμένου κάποιος να προσλάβει έναν μεσίτη. Λαθασμένα και καταχρηστικά ισχύει η άποψη,  ότι η υπηρεσία ενός μεσίτη ξεκινάει και σταματάει ή περιορίζεται  στην εύρεση ή στην πώληση ενός ακινήτου. Το προηγούμενο αποτελεί μόνο ένα μέρος της όλης διαδικασίας, μιας διαδικασίας με πολλά επιμέρους ζητήματα. Ένας μεσίτης είναι ταυτόχρονα σύμβουλος ακίνητης περιουσίας και αναλυτής δεδομένων,  αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι είναι εκείνος που θα επιβεβαιώσει στον εκάστοτε πελάτη εάν η αγορά ή η πώληση που στοχεύει να κάνει είναι κερδοφόρα ή όχι, είναι εκείνος που θα τον συμβουλέψει πώς μπορεί να ‘κινηθεί’ μέσα στην αγορά με μειωμένο ρίσκο και είναι εκείνος, ο οποίος θα τον αποσυμφωρήσει από τυπικές ή τεχνικές διαδικασίες.

Ένας μεσίτης, μπορεί να προτείνει στον πελάτη του επιλογές, τις οποίες ο ίδιος δεν έχει σκεφτεί, να τον συμβουλέψει κατάλληλα και να τον προφυλάξει από πιθανούς κινδύνους ή να τον αποτρέψει από επιζήμια εγχειρήματα.  Εν ολίγοις ένας μεσίτης, αντιλαμβανόμενος τις ανάγκες και τις δυνατότητες ενός πελάτη, προτείνει και τις ανάλογες επιλογές. Μπορεί να τον κρατάει ανεπηρέαστο από γνώμες τρίτων, οι οποίες ίσως τον αποπροσανατολίσουν από τον αρχικό του στόχο και να του παρέχει όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για να αποφασίσει αν θα προβεί στην εν λόγω επένδυση και με ποιόν τρόπο.

Συνοψίζοντας τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω, αξίζει κανείς να θυμάται ότι ο κάθε ειδικός και επαγγελματίας έχει και κάποιους λόγους που χαρακτηρίζεται έτσι. Οι λόγοι αυτοί έχουν να κάνουν με την εμπειρία, με τις γνώσεις που αποκτά και με το ότι κινείται προς όφελος εκείνου που εκπροσωπεί. Για να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και να καταλήξει με μια πρόταση στον ενδιαφερόμενο, σημαίνει ότι έχει μελετήσει την κάθε υπόθεση και την έχει εξετάσει με διάφορους πιθανούς τρόπους και υπό ευρεία πρίσματα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και για ακόμα περισσότερους, μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιον από τους μεσίτες που βρίσκονται υπό την ομπρέλα του realtor.gr και realtor.com.cy προς την ανεύρεση της επόμενης κατοικίας σας ή ακίνητης επένδυσή σας. Μπορείτε όχι μόνο να βρείτε μεσίτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις περιοχές των προτιμήσεών σας, αλλά να δείτε και μέσα από το προφίλ τους (https://realtor.com.cy/company-listings και https://realtor.gr/company-listings) και τα σχόλια προηγουμένων πελατών, αναφορικά με την ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητά τους,  πριν προβείτε στη σύναψη κάποιας συμφωνίας μαζί τους, να δείτε τη λίστα των ακινήτων τους με πλήρη καταχωρημένα στοιχεία και φωτογραφίας και να έχετε μία πρώτη ψηφιακή γνωριμία μαζί τους. Βρείτε άμεσα και αποτελεσματικά το νέο σας σπίτι, χωρίς πληροφορίες που σας αποσπούν από τον αρχικό στόχο και κατευθυνθείτε σωστά μέσα από την εμπειρία των συνεργαζομένων μεσιτών.

Σημαντική Σημείωση: Το ανώτερο κείμενο δημιουργήθηκε για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται  η αναδημοσίευση, η μετάδοση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή, η παρουσίαση, η μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναφορά, ακόμα και αν αναφέρεται ως πηγή ο δημιουργός ή το ίδιο το κείμενο ή το ίδιο το blog. 

Εικόνα εξωφύλλου, ανάκτηση από: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmiamiagentmagazine.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2Fmiami-association-realtor-real-estate-single-family-condo-sales-inventory-price-November.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmiamiagentmagazine.com%2F2018%2F08%2F24%2Fweek-miami-real-estate-edgewater-condos-buildings-stilts%2F&tbnid=3Im-mRk67yyVBM&vet=12ahUKEwiiy4Sw8oXoAhXTkKQKHd9iAbwQMyhBegUIARCNAQ..i&docid=VEzjQTRQxrZE6M&w=500&h=300&q=realtor%20buildings&ved=2ahUKEwiiy4Sw8oXoAhXTkKQKHd9iAbwQMyhBegUIARCNAQ

REALTOR REAL ESTATE BLOGS

The Blog Post is an entry (article) that you write on a blog.